Het Enthousiasme Event 2014

20 Maart 2014 vierden we in het Beauforthuis in Austerlitz de lancering van De Kracht van Enthousiasme. “Uit een kleine vonk ontstaat vaak een groot vuur…”

Enthousiast? Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+