De vrienden van TOON – vervolg

Vorig jaar introduceerde Eneco haar slimme thermostaat TOON

Via TOON kunnen klanten hun gas en electra verbruik nauwkeurig monitoren en bedienen. TOON is een revolutionair product met een hoog gadget gehalte. Na een meer traditioneel mediaoffensief wilde Eneco ook specifiek iets gaan doen met haar fans, de zogenaamde Superpromoters. In nauwe samenwerking met Blauw Research heeft DeKrachtVanEnthousiasme Eneco daarbij ondersteund.

Aanpak

Om beter inzicht te krijgen in de Superpromoters is er gestart met specifiek kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Er bleken 2 duidelijk verschillende groepen: mensen die focussen op kostenbesparing en mensen die kicken op het hoge gadget gehalte van TOON. Uit het onderzoek kwamen allerlei voorkeuren en ideeën van de Superpromoters naar voren. DeKrachtVanEnthousiasme heeft deze input vervolgens vertaald in activatierichtingen. Een aantal Superpromoters werd geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen aan ‘Ronde Tafel Sessies’ om hun gedachten over deze concepten te testen. Erg leuk om een aantal enthousiaste TOON klanten aan één tafel te hebben!

Hieruit zijn uiteindelijk een aantal concrete richtingen en adviezen voor Eneco gedestilleerd. Door middel van een Brown Paper sessie zijn key-spelers vanuit de Eneco organisatie geinspireerd en betrokken bij de verder implemenatie van het project. Uit alle ideeën worden momenteel keuzes gemaakt en een roadmap opgesteld voor een reeks van concepten voor de ondersteuning van de  Toon Superpromoters.

Enthousiast? Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+